ฝาเรียบ 16/22 oz.

ฝาพลาสติกเรียบสำหรับถ้วยเย็น ขนาด 16/22 ออนซ์               (2000 ใบ/กล่อง)

 

Back

share share share shareShareThis

Picture of ฝาเรียบ 16/22 oz.

Product Reviews for “ฝาเรียบ 16/22 oz.”

If you have useful feedback for this product, you can leave a review here.
Other customers will be able to see your review.

Submit a Product Review


Ask a question about this product:

Questions are sent directly to the shop owner and are never published on this website. You will receive a reply via email.

Ask question about this product.
bottom