ถ้วยร้อน 4 oz. ไม่มีหู

กระดาษหนามาตรฐาน ขนาด 4 ออนซ์  (กระดาษ 190G+PE, จำนวน 3000 ใบ/กล่อง)

 

Back

share share share shareShareThis

Picture of ถ้วยร้อน 4 oz. ไม่มีหู

Product Reviews for “ถ้วยร้อน 4 oz. ไม่มีหู”

If you have useful feedback for this product, you can leave a review here.
Other customers will be able to see your review.

Submit a Product Review


Ask a question about this product:

Questions are sent directly to the shop owner and are never published on this website. You will receive a reply via email.

Ask question about this product.
bottom