ยินดีต้อนรับเข้าสู่โซลไวจ์

บริษัท โซลไวจ์ เป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการ จำหน่ายสินค้า
ที่มีคุณภาพทางด้าน เครื่องเขียน เครื่องใช้
สำนักงานพร้อมทั้งบรรจุภัณฑ์ถ้วยกระดาษ

มานานกว่า 20 ปี โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัท
ชั้นนำต่างๆให้เป็นผู้บริการสินค้าและบริการด้วยดีมาตลอด

บริษัทโซลไวจ์ มีนโยบายในการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมพร้อมทั้งให้บริการที่ดีเพื่อตอบสนองกับความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าอันนำไปสู่ความพึงพอใจและความสำเร็จร่วมกันในระยะยาว

ถ้วยกระดาษและฝาพลาสติก

กลุ่มสินค้าถ้วยกระดาษและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ อาทิ เช่น ถ้วยกระดาษสำหรับเครื่องดื่มร้อน-เย็น ฝาพลาสติก จานกระดาษ ช้อนคนกาแฟ ฯลฯ
solveig

เครื่องเขียน - เครื่องใช้สำนักงาน

กลุ่มสินค้าเครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน จัดจำหน่ายและบริการส่งถึงที่ อาทิ เช่น สำนักงาน โรงงานทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
solveig

Service #3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse fermentum aliquet varius. Maecenas mattis rutrum condimentum. Pellentesque at nisi
solveig

คำถาม-คำตอบ

6. อยากทราบว่าเราจะมีวิธีการเลือกใช้ถ้วยกระดาษและถ้วยพลาสติกในการบรรจุเครื่องดื่มอย่างไรบ้าง

ทางบริษัทฯ อยากจะเสนอแนวคิดสำหรับเลือกใชวัสดุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับเครื่องดื่มดังนี้ เครื่องดื่มร้อน -  ตามความนิยมทั่วไปเครื่องดื่มร้อนน่าจะเหมาะกับถ้วยกระดาษมากกว่า เนื่องจากผู้บริโภคเกรงว่า ความร้อนเมื่อสัมผัสกับผิวพลาสติกบางชนิดเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างความร้อนและพลาสติก ชนิดนั้นได้ในขณะที่ความเสี่ยงในลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นกับการใช้ถ้วยกระดาษ   เครื่องดื่มเย็น -  ผู้บริโภคสามารถใช้ได้ทั้งถ้วยกระดาษและถ้วยพลาสติกตามที่ผู้บริโภคเห็นสมควรเพราะสามรถ ใช้แทนกันได้อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาในแง่ของสิ่งแวดล้อมระหว่างถ้วยกระดาษและถ้วยพลาสติกถ้วยกระดาษ น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าตามเหตุผลดังต่อไปนี้   เยื่อกระดาษสามารถย่อยสลายได้จากความชื้นและเชื้อจุลินทรีย์ที่มีทั่วไปทางธรรมชาติ   ถ้วยกระดาษ ถ้วยพลาสติก 1)วัตถุดิบ เยื่อกระดาษเป็นวัตถุดิบที่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ในช่วงระยะเวลาที่ไม่นานนัก วัตถดิบของถ้วยพลาสติกส่วนใหญ่จะมาจากน้ำมันซึ่งเป็นวัตถุดิบในประเภทใช้แล้วหมดไปไม่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นใหม่ได้ในระยะเวลาอันสั้น 2) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เยื่อเซลลูโลสจากกระดาษที่ใช้แล้วสามารถนำ มาใช้ใหม่ได้เพื่อผลิตเป็น กระดาษชนิดและคุณภาพอื่น ๆ ในทางด้านเทคนิคแล้วพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้กับสินค้าอื่นที่มีคุณภาพ รองลงมา 3) การย่อยสลายโดยธรรมชาติ    (Biodegradable) เยื่อกระดาษสามารถย่อยสลายได้จากความชื้นและเชื้อจุลินทรีย์ที่มีทั่วไปทางธรรมชาติ สารประเภทโพลิเมอร์พลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ 4) การกำจัดขยะ         โดยการฝัง ในการกำจัดขยะโดยวิธีนี้การะดาษสามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ พลาสติกจะอยู่ในสภาพเดิมไม่สมารถย่อยสลายไปตามกาลเวลา

อ่านต่อ Disposable Cup
Telephone-icon
Contact us
02-2748878-80
2/2 ซอย 20 มิถุนา แยก 9
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
EMAIL : contact@solveig.co.thbottom